Night of Power-meldinger; Bilder, tekstmeldinger (2022)

0

Meldinger fra maktens natt; I denne guiden, som inkluderer bilder og korte meldinger, kan du sende gratulasjonsmeldinger om maktens velsignede natt til din familie, slektninger og kjære. Når vi går inn i den siste uken av Ramadan, har søket etter Maktens natt økt. Maktens natt, som er bedre enn tusen måneder, ble sendt av Allah til vår profet, gjennom engelen Gabriel. Det er også inkludert i Koranen, som ble åpenbart for Muhammed.

i Koranen I Surah Al-Qadr i kveld "Vi sendte den (koranen) ned på maktens natt. Hvordan vil du vite hva maktens natt er? The Night of Power er bedre enn tusen måneder. Engler og Ånden (Gabriel) kommer ned den natten, med tillatelse fra deres Herre, for alle slags saker. Den natten er fred til daggry.» beskrevet med ord. Vi har også samlet bilder, skriftlige, korte og konsise, meningsfulle, bønnfulle, vers, al-Qadr nattmeldinger som er bedre enn tusen måneder.

Illustrert, skrevet, kort og konsist, meningsfylt, dual, vers, bedre enn tusen måneder natt med strømmeldinger økte samtaler. The Night of Power blir realisert onsdag 27. april 2022. I følge versene i det 97. kapittelet i Koranen, vil engler og Gabriel stige ned til jorden på denne natten med tillatelse fra Allah, og fred og velvære vil råde på jorden hele natten.

Night of Power-meldinger med bilder

power-night-gratulasjonsmelding
power-night-gratulasjonsmelding

"Hjertet er nevnt direkte i Koranen som et ord på 131 steder, og indirekte i 36 vers." "Behandle ditt hjerte, for Gud ser bare på ditt hjerte"

I disse vanskelige dagene når vårt land og vår nasjon går gjennom motgang, ønsker jeg at den velsignede #KadirGecesi skal være et middel for oss å nå fred, velstand og overflod, jeg ber til Allah den allmektige om at bønnene til hvert av vårt folk vil være akseptert.

#Du kan være interessert i: Fredagsmeldinger; Langfredag ​​med bilder, meningsfulle vers (2022)

Måtte visdommen og lyset til den velsignede #KadirGecesi, som er varslet som bedre enn tusen måneder, være over hele menneskeheten. Jeg ønsker at våre bønner skal bli akseptert, jeg håper denne velsignede natten vil være en velsignelse.

Vår mor Aisha spør: "O Allahs sendebud, hvordan skal jeg be hvis jeg når maktens natt?"
Vår profet (saas) svarte: "O Allah, du er Afuv, du er Kerim, du elsker å tilgi, tilgi oss også." Navnet Afuv betyr fullstendig sletting av synder.

natt av makt-sitater
natt av makt-sitater

O min Herre, pynt livene våre med gjerninger som du vil være fornøyd med, gjør oss til en av dine tjenere som du vil være fornøyd med.

Jeg gratulerer oppriktig din velsignede natt med makt, som er bedre enn tusen måneder. Med håp om at denne natten vil være medvirkende til konsolideringen av enheten, solidariteten og brorskapet til vår nasjon, ber jeg til den allmektige Gud om at du får et godt liv i helse og velvære.

«Vår Herre! Ikke vri våre hjerter etter at du har ryddet oss. Gi oss nåde fra deg selv. Du er utvilsomt en stor giver." (Âl-i İmrân, 8)

Night of Power Bildemeldinger

Qadr-natt-meldinger-med bilder
Qadr-natt-meldinger-med bilder

Vi ønsker at maktens natt skal bringe helse, fred, fred og lykke til alle i enhet...

Måtte våre bønner bli akseptert denne natten, som er bedre enn tusen måneder...

I håp om at det blir en natt som vil rense våre sjeler, styrke vår kjærlighet med bønner og fortsette vårt brorskap, Qadr Velsignet være…

strøm-natt-meldinger-kort
strøm-natt-meldinger-kort

Når vi sier farvel til den velsignede måneden med barmhjertighet, velsignelser og tilgivelse, er vi takknemlige for å ha møtt vår velsignede natt av kraft. Ha en velsignet natt med kraft.

Måtte Allah den allmektige gjøre Leyla-i Kadri i denne Ramadan bedre for oss alle enn tusen måneder. Og må det bli akseptert om oss som en forventet levealder på åtti år.

Måtte vår maktnatt bli velsignet, der vår bok, Koranen, ble åpenbart og vår Herre ga den gode nyheten om at det er bedre enn tusen måneder.

strøm-natt-meldinger-aldri-hørt
strøm-natt-meldinger-aldri-hørt

Måtte vår makts natt bli velsignet, hvor barmhjertighetens dører åpnes til enden, tungene vender seg til bønn og hjertene til den allmektige Allah.

I en tid da Makten og den Mektige anses som rettferdiggjort; Verden trenger Koranens budskap som ber om godhet, barmhjertighet og rettferdighet, mer enn noen gang Måtte velsignelsen og lyset fra Maktens natt være over menneskeheten.

Meningsfulle Laylat al-Qadr-meldinger

strøm-natt-meldinger-dobbel
strøm-natt-meldinger-dobbel

I denne natten, som åpner tusen dører og er bedre enn tusen måneder, må min Herre ikke etterlate et eneste trist hjerte, et eneste sultent barn eller en undertrykt person på jorden. Måtte Allah gi oss muligheten til å nå en økende tro og samtykke med hvert åndedrag...

Jeg ber til den allmektige Allah om at vår maktnatt, som er bedre enn tusen netter, vil bringe helse, lykke og fred til hele den islamske verden. Ha en velsignet natt med kraft.

Jeg gratulerer hele den islamske verden med den velsignede #KadirGecesi og ber om at min Herre aksepterer våre faster og alle våre bønner, og at bønnene vil være et middel til enhet og solidaritet i den islamske verden.

Night of Power Messages Short

Qadr-natt-meldinger-med vers
Qadr-natt-meldinger-med vers

Jeg gjorde deg til en partner i bønnen i mitt hjerte. Ikke frarøv meg dine bønner. En venns sjel gir fred, samtalen hans gir liv, smilet i ansiktet kommer fra Cemali Rasul. Må Gud gi deg fred i livet og fred i hjertet. Ha en velsignet natt med kraft.

O de uheldiges ly, kilden til styrke for de hjelpeløse, de sykes lege, de hjelpeløses medisin, og O Sultanen på Storhetens trone, som svarer på enhver bønn! Tilgi oss for maktens natt vi er i. Glade stearinlys.

kraft-natt-meldinger-meningsfull
kraft-natt-meldinger-meningsfull

O hjelpen til de hjelpeløse og o sultanen på storhetens trone som svarer på hver bønn! Tilgi oss for denne maktens natts skyld vi er i. Min Gud! Glade stearinlys.

Min Gud! La oss leve våre liv innenfor rammen av Guds vennskap, taqwa, besluttsomhet og velvilje, i tråd med Koranen og Sunnah. (Amen) Måtte vår natt med kraft bli velsignet.

O Allah, gjør oss til en elsker av sannheten og en elsker av sannhetens samtykke. Uansett hvor og under noen omstendigheter, vil jeg basere alle våre handlinger på din tilfredshet. Glade stearinlys.

natt med strømmeldinger 1
strøm-natt-meldinger-1

Vi ønsker deg en natt som vil rense våre sjeler, styrke vår samtale med bønner og fortsette vårt brorskap, måtte vår Kraftnatt bli velsignet.

min Gud! Som du har gjort vår natt bedre enn tusen måneder; Gjør livet vårt bedre enn tusen liv. Gjenreise oss med de rettferdige mennesker. (Amen) God natt med makt!

Jeg er fattig, du er Rahim, jeg er hjelpeløs, du er Ehad, jeg er død, du er Hayy, jeg er trengende, du er Samed, ditt navn er Baki, ditt navn er Razzak, ikke forlat oss uten deg, min Lord! (Amen) Glade oljelamper

strøm-natt-meldinger-1
strøm-natt-meldinger-1

Måtte din natt med makt, som er bedre enn tusen måneder, bli velsignet. Måtte Allah gjøre denne høye natten til et inspirasjonsmiddel for den islamske verden.

The Beautiful Night of Power Messages

strøm-natt-melding-2022
strøm-natt-melding-2022

min Gud! Som du har gjort vår natt bedre enn tusen måneder; Gjør livet vårt bedre enn tusen liv. Gjenreise oss med de rettferdige mennesker. (Amen) God natt med makt!

Min Gud! Gi helbredelse til de syke, kur for de syke, mat til de sultne, tro og tro til fulle, fred og overflod til våre hjem, og velstand til landet vårt. (Amen) gode lamper.

Allah er maktens natt. Kraftens natt er gjemt i nettene slik at folk kan tilbringe hver natt i tilbedelse, akkurat sånn er Gud også skjult. O unge mann, hver natt er ikke maktens natt, men alle netter er ikke slik.

natt med kraftbetydende sitater
natt med kraftbetydende sitater

Hz. Med disse kuplettene forteller Mevlana oss at maktens natt er en lys fullmåne og at folk eliminerer nattens mørke og at hvis folk vil, kan de gjøre alle nettene sine til en natt med makt.

I Mevlanas dikt og andre verk blir viktigheten av å gjenopplive Maktens natt på best mulig måte, holde seg våken og opptatt med å tilbe Allah hele tiden understreket:

«For din sjel, ikke sov en natt mellom jobb.

Hvis du går glipp av en natt fra livet ditt, vær i live; sove.

Du sov tusen netter for ditt eget innfall,

Vennligst ikke sov en natt for Allahs skyld.

Sov ikke for den elskede, som er over å sove om natten;

Gå i dvale og overgi hjertet ditt til ham.

Skam deg over Allmektige Allahs ordtak 'Venner sover ikke om natten' og sover ikke på én natt.»

Night of Power Gratulasjonsmelding

måtte vår makts natt bli velsignet
måtte vår makts natt bli velsignet

O Allah, med dagens visdom, fyll våre hjerter med din kjærlighet, vår utside med din medfølelse, maten vår med dine velsignelser og våre liv med din barmhjertighet. (Amen) God natt med makt!

min Gud! Som du har gjort vår natt bedre enn tusen måneder; Gjør livet vårt bedre enn tusen liv. Gjenreise oss med de rettferdige mennesker. (Amen) God natt med makt!

På morgenen til maktens natt, med bønnen om at vi alle skal bli renset for synder og velsignet med Allahs nåde.

Min Gud! La oss leve våre liv innenfor rammen av Guds vennskap, taqwa, besluttsomhet og velvilje, i tråd med Koranen og Sunnah. (Amen) Måtte vår natt med kraft bli velsignet.

O Allah, gjør oss til en elsker av sannheten og en elsker av sannhetens samtykke. Uansett hvor og under noen omstendigheter, vil jeg basere alle våre handlinger på din tilfredshet. Glade stearinlys.

O Allah, med dagens visdom, fyll våre hjerter med din kjærlighet, vår utside med din medfølelse, maten vår med dine velsignelser og våre liv med din barmhjertighet. (Amen) God natt med makt!

natt av makt sitater 2022

min Gud! Som du har gjort vår natt bedre enn tusen måneder; Gjør livet vårt bedre enn tusen liv. Gjenreise oss med de rettferdige mennesker. (Amen) God natt med makt!

På morgenen til maktens natt, med bønnen om at vi alle skal bli renset for synder og velsignet med Allahs nåde.

Min Gud! La oss leve våre liv innenfor rammen av Guds vennskap, taqwa, besluttsomhet og velvilje, i tråd med Koranen og Sunnah. (Amen) Måtte vår natt med kraft bli velsignet.

O Allah, gjør oss til en elsker av sannheten og en elsker av sannhetens samtykke. Uansett hvor og under noen omstendigheter, vil jeg basere alle våre handlinger på din tilfredshet. Glade stearinlys.

natt med strømmeldinger med video

Siste oppdateringsdato: 27. april 2022

INTERNATIONAL

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.