Fredagsmeldinger; Langfredag ​​med bilder, betydninger og vers

Fredagsmeldinger; Langfredag ​​med bilder, betydninger og vers
Ord
Innleggsdato: 08.02.2024

Fredagsmeldinger De blir kastet på hverandre av muslimer hver fredag. Akkurat som måneden ramadan er viktig i året og maktens natt blant netter, er fredag ​​like viktig blant dagene.

Fordi fredag ​​er en viktig dag når muslimer kommer sammen og utfører sine ukentlige bønner med samfunnet. Derfor meldinger fredag ​​kveld begynner å bli kastet på denne spesielle dagen.

Muslimenes viktigste plikt på fredag ​​er å utføre fredagsbønnen, som er den ukentlige bønnen. I Surah fredag ​​roper den allmektige Allah til alle troende: «O dere som tror! Når oppfordringen til bønn kommer på fredag, skynd deg til minnet om Allah og slutt å handle. Hvis du vet, er dette bedre for deg." (fredag ​​9.)

I verset påpekes det at adhan, fredagsbønnen, fredagsbønnen, fredagsbønnen er fard, fredagsprekener og innkjøp ikke skal gjøres på fredag.

Fredagsmeldinger

fredagsmeldinger 2022
fredagsmeldinger

bilde fredag ​​meldinger Som du kan finne i dette innholdet, vil du også kunne finne meningsfulle, vers, skrevne, korte meldinger. Dette innholdet er utarbeidet fordi innholdet i fredagsmeldinger finnes på for mange nettsteder. nye fredagsmeldinger Hvis du ser etter dette, vil innholdet her være veldig nyttig for deg.

Fredagskveldsmeldinger

fredagsmeldinger med bilder
fredagsmeldinger med bilder

"Det du gjør vil komme tilbake til deg, så bare gjør godt." #Ali

Våre bønner som vi gjemmer i håndflaten, åpner hendene og ønsker; Måtte det bli akseptert for den velsignede fredagens skyld...

#Du kan være interessert i: Mevlid Kandili Meldinger; Kort og konsis med Illustrert Dual

God fredag #Ha en fin fredag

Vår Mester Rasûlullah ﷺ sa: Vær sammen med de som minner deg om Allah når du ser dem, øk din kunnskap ved å snakke, og hjelp deg å tenke på kunnskap og det hinsidige! #Ha en fin fredag

meldinger fredag ​​kveld
meldinger fredag ​​kveld

Azan, forfriskning...! Flagget er Selamlik...! Måtte fredagens godhet og velsignelser være over deg. Ha en fin fredag

"Min Gud! Vask bort mine synder med snø og haglvann. Rens hjertet mitt fra feil som en hvit kjole fra skitt.» (Bukhari, muslim)

Herre Gud! Gjør oss til en verdig tjener for deg, en nasjon som er din Habibi verdig. Gjør føttene våre faste i veien. Ikke hold tilbake din barmhjertighet, medfølelse, veiledning og tilgivelse fra oss. Gi oss muligheten til å leve med oppriktighet og oppriktighet i samsvar med islam. Ha en fin fredag

Kjærlighet der det er hat, håp der det er fortvilelse, glede der det er tristhet
Jeg håper du er mett. Ha en fin fredag.

"Min Gud, du er min hensikt og ditt samtykke er mitt ønske." -Muhyiddin-i Arabi

Måtte Allahs fred, barmhjertighet og velsignelser være over oss alle. Ha en fin fredag!

god fredagsmelding
god fredagsmelding

Si: «Ingenting treffer oss bortsett fra det Allah har skrevet for oss. Han er vår Mawlana. Derfor bør troende sette sin lit til Allah alene.» Surah At-Tawba / vers 51, langfredag ​​med hilsener og bønner.

I Allahs navn, den mest barmhjertige og barmhjertige… Stol på Allah. Allah er tilstrekkelig som en stedfortreder. [Ahzâb/3] Langfredag.

Si: «Døden, som du flykter fra, vil sikkert finne deg. Da vil du bli returnert til den som kjenner det usynlige og det synlige. Han vil informere deg om (alt) hva du gjorde. (FRI/8)

De vakreste fredagsmeldingene

https://www.youtube.com/watch?v=aUuJTNxyKNY
beste fredagsmeldinger

Hvis kjærligheten til den sublime kjærligheten har berørt din sjel, er din glede din kur... Ha en velsignet fredag.

"Min Gud; Gjør det som er i mitt hjerte godt for meg, og glede mitt hjerte med det som er bra for meg.." Ha en velsignet fredag.

Måtte Allahs nåde og velsignelser være over oss. Måtte vår enhet og styrke være for alltid. Ha en velsignet fredag.

meningsfulle fredagsmeldinger
meningsfulle fredagsmeldinger

Allahs sendebud (ﷺ) sa: "Den som resiterer Surah Al-Kahf på fredag, mellom to fredager vil bli opplyst med lys." [Dommer, saksøkte 2/399]

Akkurat som et lam finner sin egen mor blant hundrevis av sauer, vil gode og dårlige gjerninger sikkert finne sin eier en dag. Du holder tankene friske...' ~Hz. Omar (ra) Fredagsmeldinger

I Allahs navn, den mest barmhjertige og barmhjertige, "Den som gjør godt vil ha ti ganger det han gjorde for ham; hvem er ond
Hvis han gjør det, vil han bare bli straffet med tilsvarende det han gjorde. De vil ikke bli gjort urett.» (En'am:160) Ha en velsignet fredag.

Meningsfulle fredagsmeldinger

bilde fredag ​​meldinger
bilde fredag ​​meldinger

Du kjenner en god person ikke på grunn av hans utmattelse, men ved hans sannferdige ord og ikke ved å forråde tilliten. Hazrat Ali langfredag

Herre Gud! Beskytt landet vårt og alle de undertrykte fra alle synlige og usynlige problemer! Gjør vår enhet, vår enhet, vårt brorskap permanent og permanent! Gi hjerte til våre hjerter!

Si: «Min bønn, min tilbedelse, mitt liv og min død er alt for Allah, verdens Herre.
(Surat al-An'am, vers 162) Måtte Allah gi oss alle muligheten til å gjøre ting i samsvar med hans samtykke. Ha en fin dag, ha en velsignet fredag.

fredagsmeldinger med vers
fredagsmeldinger med vers

"Den som bønnens dør åpnes for, betyr at barmhjertighetens dører er åpnet for ham." (Hadith-i Sharif) Langfredag.

Min Messenger! Hvis mine tjenere spør deg om meg, så er jeg dem veldig nær. Jeg svarer på bønnen til den som ber for meg. Så la dem følge min invitasjon og tro på meg. Hvis de gjør det, vil de finne den rette veien. Baccarat – 186

Min Gud; Du er eieren av himmelen og jorden, eiendommen og all slags godhet.

gråtende fredagsmeldinger
gråtende fredagsmeldinger

De ønsket å drepe Yusuf, han døde ikke. De solgte ham for å være slave, han ble en herre. Sørge for at; Guds vilje er over alt. Ha en fin fredag.

"O Allah, vi søker tilflukt hos deg fra de hvis hjerter er forseglet og fra å bli forseglet." Ha en velsignet fredag.

«Det skarpeste øye, den som ser det gode; øret som hører best, lytter til råd og drar nytte av det; og det sterkeste hjertet er fritt for tvil.» Hz. Hassan (ra)

Fredagsmeldinger korte

ha en velsignet fredag
ha en velsignet fredag

«Han er Herren over de to østene og de to vestene. Så hvilke av din Herres tjenester fornekter du? “ Surah Rahman / 17-18

Måtte min Herre gjøre oss til en av sine tjenere som tror på hans vesen og ikke faller i hans øyne. Måtte Allahs nåde og velsignelser være over oss...

«Å du som tror! Be om hjelp med tålmodighet og bønn. Sannelig, Allah er med de tålmodige.» (Surat al-Baqara, vers 153)

beste fredagsmeldinger 2022
De vakreste fredagsmeldingene

Å hjerte, ikke lag en lyd! "Vent" O Allah, og overlat det til din Herre. Måtte all vår venting være nyttig insha'Allah...

Å Mohammed! Si: "Sannelig, min bønn, mine andre tilbedelseshandlinger, mitt liv og min død er for Allah, verdens Herre." Jeg er 162

«Døden er i din overlevelse som beseiret; livet er når du dør seirende...” -Hz. Ali

I hver historie er det en del, til området. Hvis livet er en historie, er døden en del, for den som vet

"Så lenge store synder unngås, vil fem daglige bønner, to fredager og to ramadaner være soning for syndene som er gått mellom dem." … muslim, Taharet-16 …

Allahs sendebud ﷺ sa: "Hvis folk ser det onde og ikke prøver å endre det, vil Allah snart påføre dem en generell svøpe." (Ibn Majah, Fitan 20)

Fredagsmeldinger med vers

forskjellige fredagsmeldinger
forskjellige fredagsmeldinger

Surah Shuara, Vers 68: Sannelig, din Herre er allmektig, veldig barmhjertig.

Den beste medisinen for hjertet er bønn.

Kanskje er det hjertet ditt som gjør vondt, kanskje kroppen din... Kanskje er det sjelen din som vrir seg Kanskje tusen og en gåtefull... Denne bønnen passer tungen din uansett hvordan situasjonen din er...

last ned fredagsmeldinger
last ned fredagsmeldinger

Ikke skille oss fra skjønnhet, min Gud. Gi oss evnen til alltid å nøle med større kjærlighet.

Måtte barmhjertighet være over de som ofret seg for Allahs skyld og de som ga sitt liv...

Si: «Ingenting treffer oss bortsett fra det Allah har skrevet for oss. Han er vår Mawlana. Derfor bør troende sette sin lit til Allah alene.»

Langfredagsmeldinger

godfredagsmeldinger
godfredagsmeldinger

"Si: Bare det Allah har bestemt for oss vil skje med oss. Han er vår Mevla. Så la de troende sette sin lit til Allah alene.» (Surat at-Tawba 51)

Hz. Umar (ra) spurte Allahs sendebud (sa): “Hvilken eiendom er god; Selv om du forteller meg det, får jeg gode varer. I stedet for eiendom, rådet Allahs sendebud (saas) ham til å ha et takknemlig hjerte, en husketunge og en trofast kone som vil hjelpe ham i det hinsidige. Tirmidhi

Troende har virkelig oppnådd frelse. De som er i dyp respekt i sine bønner. De som vender seg bort fra unyttige gjerninger og tomme ord. De som betaler zakat. De som beskytter sin kyskhet (Mu'minun, 23/1-5)

veldig forskjellige fredagsmeldinger
veldig forskjellige fredagsmeldinger

min Gud! Hjelp oss å huske deg, å takke deg, å tjene deg vel...

En person får en del av skjebnen til den personen han elsker. Gi oss kjærligheten til mennesker med god moral, herregud..!!!

"Min Gud! Hjelp meg å huske deg, å takke deg, å tjene deg godt.» (Abu Dawud, Salat 361)

Fredagsmeldinger skrevet

veldig forskjellige fredagsmeldinger
veldig forskjellige fredagsmeldinger

«Din Herre vet best hva som er i deg. Hvis dere er gode mennesker, vit dette at Allah er svært tilgivende for de som angrer.» (Vers 25 av Surah Isra)

Måtte feyzi, velsignelser og nåde fra fredag ​​være over oss, Insha'Allah.

Det beste viskelæret er omvendelse, hvis det er oppriktig, etterlater det ingen flekker...

Musa alai salam spurte en mann han møtte på veien: – Hva gjør du? – Jeg ber alltid. Jeg har ikke noe annet yrke. – Hvordan kommer dere overens? – Broren min ser på. Da den store profeten skulle gå, snudde han hodet og sa: – Din bror er bedre enn deg.

"Den som oppriktig ber Allah om å være en martyr, Allah vil heve ham til rangering av martyrer, selv om han dør i sin komfortable seng." (H.Sharif | Muslim)

Vår Mester Rasûlullah ﷺ sa: Vær sammen med mennesker som minner deg om Allah når du ser dem, øk kunnskapen din ved å snakke, og hjelp deg å tenke på kunnskap og det hinsidige!

vakre ord fredag ​​meldinger
vakre ord fredag ​​meldinger

«Å du som tror! Be om hjelp med tålmodighet og bønn. Sannelig, Allah er med de tålmodige.» (Surat al-Baqara, vers 153)

Vi er alle dødelige, synd er for mennesker, men det er omvendelse. Allah sier i Koranen mange ganger at du ikke kan inngå en kontrakt. Må min Herre tilgi våre synder og gi oss muligheten til å omvende oss fra våre synder .

"Når omvendelse tar syndens byrde, tar tjeneren vinger og flyr." La oss være villige til å gi slipp på vår byrde, la oss ha en tunge av omvendelse. Det neste er å fly med vinger som en fugl..

Ulike fredagsmeldinger

forskjellige fredagsmeldinger
forskjellige fredagsmeldinger

Min Gud, gi velsignelser til dine tjenere som forventer det beste av alt. Hvis du sier vær deg, vil alt skje.

"Måtte det bli en god dag, insha'Allah, når eieren av jorden, himmelen, eiendommen og all slags godhet vil minne deg på at skjebnen han har skrevet for deg når du mister håpet er vakrere enn drømmene dine. Ha en fin fredag."

O Allah, fyll våre hjerter med din kjærlighet, vår utside med din medfølelse, vår mat med overflod, ditt liv med barmhjertighet, vår verden med din barmhjertighet, og vårt hinsidige med ditt lys...

Måtte det være en dag da helse, kjærlighet, fred og overflod er rikelig og alle våre bønner blir akseptert.

Vi vet at brystet ditt blir smalere. Tålmodighet for din Herre. Sannelig, din Herre vil gi deg sin velsignelse, og du vil være fornøyd. Hijr/97'Mudessir/7'Duha/5 Vers

«Dette verdslige livet er egentlig bare et spill og fornøyelse; Når det kommer til det hinsidiges hjem, er det det virkelige liv; Hvis de bare visste det!» (Sura Ankabut – 64)

Langfredagsmeldinger

forskjellige og meningsfulle fredagsmeldinger
forskjellige og meningsfulle fredagsmeldinger

Hver fredag ​​er en fred, hver dag er et nytt håp. Måtte vår fred og håp alltid bli akseptert, må våre bønner bli akseptert.

Måtte Allah beskytte staten vår mot forrædere og beskytte nasjonen vår fra alle slags katastrofer. Måtte Allahs fred, barmhjertighet og velsignelser være over oss. Måtte vår enhet og styrke være for alltid.

Må min Herre alltid akseptere vår enhet og brorskap og våre bønner.

Viktigheten av fredagsbønn

Fredag ​​er den ukentlige høytiden for muslimer. I denne forbindelse forbereder muslimer seg til denne dagen fra kvelden torsdag. For å forberede seg til fredag ​​tar de avvasking, har på seg rene klær og bruker parfyme. De gjør dette som en anbefaling fra vår profet. Fordi vår profet (fvmh); "Den som vil komme på fredag, bør gjøre en avvaskning." (Muslim, fredag, 2) "Hver ungdom bør lage en ghusl på fredag, rense munnen og tennene og bruke nok duft." (Muslim, fredag, 7).

Fredagsmelding med moskebilder
Fredagsmelding med moskebilder

Muslimer prøver å dra nytte av de åndelige velsignelsene på en så verdifull og viktig dag ved å resitere Koranen, dhikr og kontemplasjon, hilsener og hilsener til vår profet, omvendelse og tilgivelse, gå til moskeen og lytte til prekener og prekener.

Fredagsbe; Det er en tilbedelseshandling som bidrar til sosial solidaritet og samhold, enhet og samhold, islamsk kunnskap og bevissthet.

De som er forpliktet til å utføre fredagsbønnen

Fredagsmelding med hvite blomsterbilder og islamsk grønn bakgrunn
Fredagsmelding med hvite blomsterbilder og islamsk grønn bakgrunn

For at en person skal være forpliktet til å utføre fredagsbønnen, må følgende vilkår være oppfylt:

a) Å være muslim, smart og komme i puberteten.

b) Å være frisk: De forkrøplede, lammede, funksjonshemmede, funksjonshemmede og syke som ikke kan delta i fredagsbønnen, og de som må passe på dem, de som frykter at sykdommen deres vil øke eller forlenge hvis de møter til fredagsbønnen, og de som er for gamle til å gå, er ikke forpliktet til å utføre fredagsbønnen. Dersom synshemmede kan komme til moskeen eller ha en ledsager som kan ta dem med til moskeen, plikter de å utføre fredagsbønnen. (se Muslim, Mesâcid, 255; Ebu Davud, Salat, 46)

c) Å være bosatt: For at fredagsbønnen skal være fard for en person, må han være bosatt på stedet der fredagsbønnen utføres. Derfor er fredagsbønnen ikke obligatorisk for de som religiøst betraktes som reisende. I følge Hanafi-forskere må en person gå til et sted 90 km unna for å bo mindre enn 15 dager for å bli betraktet som en gjest i religion. Ifølge Shafiis regnes en person som går til et sted 90 km unna i tre dager, unntatt dagene for inn- og utreise, som gjest.

Fredagsmelding med gul blomsterfigur
Fredagsmelding med gul blomsterfigur

d) Å være mann: «Å utføre fredagsbønnen er obligatorisk for enhver muslim. Imidlertid fire grupper av mennesker; Det er ikke obligatorisk for en slave, kvinne, barn eller pasient.» Hadith-betydningen (Abu Dawud, Salat, 215) uttrykker hvem som er ansvarlig for å utføre fredagsbønnen. Dette har vært praksis fra fredagsbønnen ble gjort obligatorisk og frem til i dag. Alle muslimer, inkludert mujtahid imamer og senere lærde, var enige om at fredagsbønn er obligatorisk for menn, men ikke for kvinner.

"Ikke hindre kvinnene dine når de vil til moskeen." (Muslim, Masâcid, 135-36)

Kvinner kan imidlertid komme til moskeen og utføre fredagsbønn. At fredagsbønnen ikke er gjort obligatorisk for kvinner er et unntak, ikke et avsavn for dem. Men i dag ville det være mer passende for kvinner å gå til moskeen på fredag, lytte til prekenen og prekenen og utføre fredagsbønnen. Faktisk, vår profet (fvmh);

"Ikke hindre kvinnene dine når de vil til moskeen." (Muslim, Mesâcid, 135-36). I profetens og følgesvennens tid pleide kvinner å delta på fredagsbønner og daglige bønner.
De i fangenskap, fanger og fanger er heller ikke forpliktet til å utføre fredagsbønnen. Men hvis det er en moske der de er, utfører fangene fredagsbønnen.

Hvis fredagsbønnen ikke er obligatorisk for dem, vil bønnene deres være gyldige, og de vil ikke lenger utføre middagsbønnen den dagen.

Noen unnskyldninger gjør det tillatt for personer som fredagsbønnen er obligatorisk for å ikke delta i fredagsbønnen. De viktigste unnskyldningene som gjør det tillatt å ikke delta på fredagsbønnen er som følger:

a) Hvis det regner kraftig nok til å forårsake alvorlig skade eller nød for personen hvis han deltar i fredagsbønnen,

b) Været er for kaldt eller for varmt,

c) Veien er for gjørmete,

d) Ikke kunne ta permisjon fra jobben han skal jobbe for,

e) Bekymring for at hvis han deltar i fredagsbønnen, vil hans eiendom, liv eller ære bli satt i fare.

Vilkår for gyldighet av fredagsbønn

For at en person som har fredagsbønn skal kunne utføre fredagsbønn, må følgende vilkår være oppfylt:

a) Tid: Fredagsbønnen utføres ved middagsbønnen på fredag. (se Muslim, fredag, 28-29) Hvis den utføres før eller etter tidspunktet for middagsbønnen, vil fredagsbønnen ikke være gyldig.

b) Menighet: Fredagsbønnen utføres i menigheten, ikke alene. I følge ijtihaden til Abu Yusuf må det være tre menigheter, inkludert imamen, og ifølge ijtihadene til Abu Hanifa og Muhammad må tre menigheter unntatt imamen være tilstede for å kunne utføre fredagsbønnen. Selv om de er passasjerer eller syke, anses denne betingelsen for å være oppfylt.

Ifølge Imam Shafii, for å utføre fredagsbønnen på et sted, er det nødvendig å ha minst førti forpliktede menigheter som er intelligente, modne, frie, mannlige og bosatt der. Imam Shafi'i basert på tilstedeværelsen av førti mennesker i fredagsbønnen som ble holdt her før profeten kom til Medina. Dette betyr imidlertid ikke at fredagsbønn ikke vil være obligatorisk for personer under førti menigheter. Faktisk, Hz. Etter ordre fra profeten Mus'ab b. Det ryktes at Umayr ledet fredagsbønnen for 12 personer i Medina. (se Beyhakî, III, 179, nr. 5407)

Hva er gyldighetsvilkårene for fredagsbønn?

I tillegg er fortellingen om at alle bortsett fra tolv i menigheten hørte at den kommersielle karavanen hadde ankommet mens Allahs sendebud ledet fredagsbønnen, inkludert i de autentiske hadith-kildene. (se Bukhari, fredag, 38) På den annen side, Hz. Profeten uttalte at fredagsbønn er obligatorisk selv om det bare er fire personer i en bygd. (se Beyhakî, III, 179, No: 5406, 5407; Dârekutnî, II, 8-9, No: 1-3) I denne forbindelse, hvis det er minst fire personer med imamen i en bygd, må fredagsbønn være utført.

c) Moske: Fredag ​​fremføres i moskeer eller bønnesteder. Selv om det var mer enn én moske i Medina på tidspunktet for vår profet, ble fredagsbønn bare utført i Masjid an-Nabawi. Siden muslimer som bor i en by i vår tid ikke får plass i en moske, kan fredagsbønn utføres i mer enn én moske og bønnesteder.

d) Tillatelse: Hanafis argumenterte for at statsoverhodet eller hans representant eller en person autorisert av dem skulle lede fredagsbønnen. Andre madhhaber enn hanafier søker ikke denne betingelsen for gyldigheten av fredagsbønnen. En person som har fullmakt til å lede fredagsbønnen i en moské kan enten lede fredagsbønnen selv eller få noen andre til å lede den.

Ifølge Hanafis, for at fredagsbønn skal kunne utføres på et sted, er det nødvendig å gi tillatelse til å utføre fredagsbønn på det stedet, åpent for alle, av den autoriserte personen.

e) Prekenlesing: For at fredagsbønnen skal være gyldig, er det obligatorisk å lese prekenen før bønnen.

kilde