Erő Üzenetek éjszakája; Kép, szöveges üzenetek

A hatalom üzeneteinek legszebb éjszakája

A hatalom éjszakájának üzenetei; Ebben a képeket és rövid üzeneteket tartalmazó útmutatóban elküldheti a Kadir szent éjszakájával kapcsolatos gratuláló üzeneteit családjának, rokonainak és szeretteinek. Ahogy belépünk a ramadán utolsó hetébe, az Erő Éjszakája utáni keresések megnövekedtek.

A Hatalom Éjszakáját, ami jobb ezer hónapnál, Allah adta Mohamed prófétánknak a Gábriel nevű angyalon keresztül. A Szent Koránban is szerepel, amelyet Mohamednek küldtek le.

a Koránban Szúrában Al-Qadr ma este „Valóban, a Hatalom Éjszakáján küldtük le (a Koránt). Honnan tudod, mi az Erő Éjszakája? A Hatalom Éjszakája jobb, mint ezer hónap. Az angyalok és a Szellem (Gábriel) leszállnak azon az éjszakán Uruk engedélyével mindenféle ügyért. Az az éjszaka hajnalig tartó béke.” szavakkal leírva. Összeállítottunk képeket is, írott, rövid és tömör, tartalmas, imádságos, verses, al-Qadr éjszakai üzeneteket, amelyek jobbak, mint ezer hónap.

Illusztrált, írott, rövid és tömör, tartalmas, kettős, verses, jobb, mint ezer hónap hatalmi üzenetek éjszakája megnövekedett a keresések száma. A Szent Korán 97. szúrájának versei szerint ezen az éjszakán Allah engedélyével angyalok és Gábriel leszállnak a földre, és egész éjszaka béke és jó közérzet uralkodik a földön.

A hatalom éjszakája Üzenetek képekkel

power-night-gratuláció-üzenet
power-night-gratuláció-üzenet

"A szívet a Korán szóként említi közvetlenül 131 helyen, közvetve pedig 36 versben." "Gondoskodj a szívedről, mert Isten csak a szívedre néz"

Ezekben a nehéz napokban, amikor országunk és nemzetünk nehézségeken megy keresztül, kívánom, hogy az áldott #KadirGecesi legyen eszköze a béke, a jólét és a bőség elérésének, imádkozom a Mindenható Allahhoz, hogy minden emberünk imái legyenek elfogadott.

#Érdekelheti: pénteki üzenetek; Boldog pénteket képekkel, jelentéssel és verssel

Az áldott #KadirGecesi bölcsessége és fénye, amelyet ezer hónapnál is jobbnak hirdetnek, legyen az egész emberiségen. Kívánom, hogy imáinkat elfogadják, remélem, áldás lesz ez az áldott éjszaka.

Anyánk, Aisha megkérdezi: "Ó, Allah Küldötte, hogyan imádkozzam, ha elérem a hatalom éjszakáját?"
Prófétánk (saas) így válaszolt: "Ó Allah, te Afuv vagy, te vagy Kerim, szeretsz megbocsátani, bocsáss meg nekünk is." Az Afuv név a bűnök teljes eltörlését jelenti.

a hatalom-idézetek éjszakája
a hatalom-idézetek éjszakája

Uram, díszítsd életünket tettekkel, amelyeknek tetszeni fogsz, tégy minket a te szolgáid közé, akiknek örülni fogsz.

Őszintén gratulálok a hatalom áldott éjszakájához, amely jobb ezer hónapnál. Abban a reményben, hogy ez az éjszaka hozzájárul Nemzetünk egységének, szolidaritásának és testvériségének megszilárdításához, imádkozom a Mindenható Istenhez, hogy jó egészségben és jólétben éljen.

"Mi Atyánk! Ne ferdítsd meg szívünket, miután megtisztítottál minket. Adj nekünk kegyelmet önmagadtól. Kétségtelenül nagy adakozó vagy.” (Âl-i İmrân, 8)

A hatalom éjszakája Képüzenetek

Qadr-éjszaka-üzenetek-képekkel
Qadr-éjszaka-üzenetek-képekkel

Kívánjuk, hogy az Erő Éjszakája egészséget, békét, békét és boldogságot hozzon mindenkinek, aki egységben van...

Fogadják el imáinkat ezen az éjszakán, ami jobb ezer hónapnál...

Abban a reményben, hogy ez egy olyan éjszaka lesz, amely megtisztítja lelkünket, imádságokkal erősíti szeretetünket, és folytatja testvéri kapcsolatunkat, Qadr Áldottnak lenni…

power-night-Messages-short
power-night-Messages-short

Amikor búcsút veszünk az irgalmasság, az áldások és a megbocsátás áldott hónapjától, hálásak vagyunk, hogy találkozhattunk az Erő áldott Éjszakájával. Áldott erővel teli éjszakát.

A Mindenható Allah tegye jobbá ennek a ramadánnak a Leyla-i Kadriját mindannyiunk számára ezer hónapnál. És fogadják el rólunk, mint nyolcvan éves várható élettartamot.

Legyen áldott a mi hatalmunk éjszakája, melyben megjelent könyvünk, a Korán, és Urunk örömhírt adott, hogy jobb ezer hónapnál.

power-night-üzenetek-sose-hallottam
power-night-üzenetek-sose-hallottam

Legyen áldott a mi hatalmunk éjszakája, ahol az irgalmasság kapui a végsőkig megnyílnak, a nyelvek imára fordulnak, a szívek pedig a Mindenható Allahhoz.

Abban az időben, amikor az Erőt és a Hatalmast igazoltnak tartják; A világnak minden eddiginél nagyobb szüksége van a Korán jóságra, irgalmasságra és igazságosságra hívó üzenetére. A Hatalom Éjszakája áldása és fénye legyen az emberiségen.

Értelmes Éjszaka Erő Üzenetek

power-night-messages-dual
power-night-messages-dual

Ezen az éjszakán, amely ezer ajtót nyit, és jobb ezer hónapnál, ne hagyjon Uram egyetlen szomorú szívet, éhes gyermeket vagy elnyomott embert a földön. Allah adja meg nekünk azt a képességet, hogy minden lélegzetvétellel egyre nagyobb hitet és beleegyezést érjünk el...

Imádkozom a Mindenható Allahhoz, hogy az Erő éjszakája, amely jobb ezer éjszakánál, hozzon egészséget, boldogságot és békét az egész iszlám világnak. Áldott erővel teli éjszakát.

Gratulálok az egész iszlám világnak az áldott #KadirGecesihez, és imádkozom, hogy Uram fogadja böjtünket és minden imáinkat, és hogy az elhangzott imák az egység és a szolidaritás eszközei legyenek az iszlám világban.

Az erő éjszakája rövid üzenetek

Qadr-éj-üzenetek-verssel
Qadr-éj-üzenetek-verssel

Társává tettelek a szívemben lévő imában. Ne fossz meg imáidtól. A barát lelke békét ad, beszélgetése életet, a mosoly az arcán Cemali Rasultól származik. Isten adjon békét az életedben és békét a szívedben. Áldott erővel teli éjszakát.

Ó, a szerencsétlenek menedéke, a tehetetlenek erőforrása, a szenvedők orvosa, a tehetetlenek orvossága, és ó, a Nagyság Trónusának szultánja, aki minden imára válaszol! Bocsáss meg nekünk a hatalom éjszakája kedvéért, amelyben élünk. Boldog gyertyák.

power-night-üzenetek-értelmes
power-night-üzenetek-értelmes

Ó, a tehetetlenek segítsége és ó, a nagyság trónjának szultánja, aki válaszol minden imára! Bocsáss meg nekünk az Erő Éjszakájáért, amelyben vagyunk. Istenem! Boldog gyertyák.

Istenem! Éljük életünket Isten barátsága, a taqwa, az elszántság és a jóindulat keretei között, összhangban a Koránnal és a Szunnával. (Ámen) Legyen áldott a mi hatalmunk éjszakája.

Ó Allah, tégy minket az igazság szeretőjévé és az igazság beleegyezésének szeretőjévé. Bárhol és bármilyen körülmények között minden tevékenységünket az Ön elégedettségére alapozom. Boldog gyertyák.

a hatalom éjszakája; kép, szöveges üzenetek
power-night-Messages-1

Lelkünket megtisztító éjszakát kívánunk, imádságos beszélgetésünket erősíti és testvéri kapcsolatunkat tovább folytatja, legyen áldott Erő éjszakánk.

Istenem! Ahogy ezer hónapnál is jobbá tetted éjszakánkat; Tedd jobbá az életünket ezer életnél. Támadj fel minket az igaz emberekkel együtt. (Ámen) Boldog Erő éjszakát!

Én szegény vagyok, te Rahim, tehetetlen vagyok, te vagy Ehad, meghaltam, te vagy Hayy, rászoruló vagyok, te Samed, a neved Baki, a neved Razzak, ne hagyj minket nélküled, Lord! (Ámen) Boldog olajlámpák

power-night-Messages-1
power-night-Messages-1

Legyen áldott hatalmi éjszakád, amely jobb ezer hónapnál. Allah tegye ezt a magasztos éjszakát az iszlám világ inspirációs eszközévé.

Az Erő Üzenetek legszebb éjszakája

power-night-message-2022
éjszakai erő-üzenet

Istenem! Ahogy ezer hónapnál is jobbá tetted éjszakánkat; Tedd jobbá az életünket ezer életnél. Támadj fel minket az igaz emberekkel együtt. (Ámen) Boldog Erő éjszakát!

Istenem! Adjatok gyógyulást a betegeknek, gyógyulást a szenvedőknek, táplálékot az éhezőknek, hitet és hitet teljességében, békét és bőséget otthonainknak, és jólétet hazánknak. (Ámen) jó lámpák.

Allah a hatalom éjszakája. A hatalom éjszakája az éjszakákban van elrejtve, hogy az emberek minden éjszakát istentiszteletben tölthessenek, csak úgy, Isten is el van rejtve. Ó fiatalember, nem minden éjszaka a hatalom éjszakája, de nem is minden éjszaka.

a hatalom-értelmes-idézetek éjszakája
a hatalom-értelmes-idézetek éjszakája

Hz. Ezekkel a párosokkal Mevlana elmondja nekünk, hogy a hatalom éjszakája egy fényes telihold, és hogy az emberek megszüntetik az éjszaka sötétségét, és ha az emberek akarják, minden éjszakájukat a hatalom éjszakájává változtathatják.

Mevlana verseiben és más műveiben folyamatosan hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a hatalom éjszakáját a legjobb módon elevenítsék fel, hogy ébren maradjanak, és Allah imádatával legyen elfoglalva:

„A lelkedért ne aludj egy éjszakát a munka között.

Ha hiányzik egy éjszaka az életedből, légy életben; alvás.

Ezer éjszakát aludtál a saját szeszélyedért,

Kérlek, ne aludj egy éjszakát Allah kedvéért.

Ne aludj azért a Szeretettért, aki túl van az éjszakai alváson;

Menj aludni, és add át neki a szívedet.

Szégyellje magát a Mindenható Allah mondása miatt: „A barátok nem alszanak éjjel”, és nem alszanak egy éjszakát.”

Az Erő éjszakája Gratuláló üzenet

legyen áldott hatalmunk éjszakája
legyen áldott hatalmunk éjszakája

Ó Allah, a mai bölcsességgel, töltsd meg szívünket szereteteddel, külseinket együttérződdel, ételünket áldásaiddal, életünket pedig irgalmaddal. (Ámen) Boldog Erő éjszakát!

Istenem! Ahogy ezer hónapnál is jobbá tetted éjszakánkat; Tedd jobbá az életünket ezer életnél. Támadj fel minket az igaz emberekkel együtt. (Ámen) Boldog Erő éjszakát!

Az Erő Éjszakájának reggelén azzal az imával, hogy mindannyian megtisztulunk a bűnöktől, és megáldunk Allah irgalmával.

Istenem! Éljük életünket Isten barátsága, a taqwa, az elszántság és a jóindulat keretei között, összhangban a Koránnal és a Szunnával. (Ámen) Legyen áldott a mi hatalmunk éjszakája.

Ó Allah, tégy minket az igazság szeretőjévé és az igazság beleegyezésének szeretőjévé. Bárhol és bármilyen körülmények között minden tevékenységünket az Ön elégedettségére alapozom. Boldog gyertyák.

Ó Allah, a mai bölcsességgel, töltsd meg szívünket szereteteddel, külseinket együttérződdel, ételünket áldásaiddal, életünket pedig irgalmaddal. (Ámen) Boldog Erő éjszakát!

a hatalom éjszakája idézetek

Istenem! Ahogy ezer hónapnál is jobbá tetted éjszakánkat; Tedd jobbá az életünket ezer életnél. Támadj fel minket az igaz emberekkel együtt. (Ámen) Boldog Erő éjszakát!

Az Erő Éjszakájának reggelén azzal az imával, hogy mindannyian megtisztulunk a bűnöktől, és megáldunk Allah irgalmával.

Istenem! Éljük életünket Isten barátsága, a taqwa, az elszántság és a jóindulat keretei között, összhangban a Koránnal és a Szunnával. (Ámen) Legyen áldott a mi hatalmunk éjszakája.

Ó Allah, tégy minket az igazság szeretőjévé és az igazság beleegyezésének szeretőjévé. Bárhol és bármilyen körülmények között minden tevékenységünket az Ön elégedettségére alapozom. Boldog gyertyák.

a hatalom éjszakája üzenetek videóval
INTERNATIONAL

Választ írni