pénteki üzenetek; Boldog pénteket képekkel, jelentéssel és verssel

A legszebb pénteki üzenetek 2022-ben

Pénteki üzenetek Minden pénteken egymásra vetik őket a muszlimok. Ahogy a ramadán hónapja fontos az éven belül, és az Erő éjszakája az éjszakák között, úgy a péntek is ugyanolyan fontos a napok között.

Mert a péntek egy fontos nap, amikor a muszlimok összegyűlnek, és a közösséggel együtt végzik el heti imáikat. Ebből adódóan péntek esti üzenetek kezdik dobni ezen a különleges napon.

A muszlimok legfontosabb feladata pénteken a pénteki ima elvégzése, ami a heti ima. A Szúra Pénteken a Mindenható Allah így szólít minden hívőhöz: „Ó ti, akik hisztek! Amikor pénteken imára szólítanak, siess Allah emlékére, és hagyd abba a vásárlást. Ha tudod, ez jobb neked." (péntek, 9)

A vers rámutat arra, hogy az adhan, a pénteki, pénteki imák, a pénteki imák fard, a pénteki prédikációk és a vásárlást nem szabad pénteken megtenni.

Pénteki üzenetek

pénteki üzenetek 2022
pénteki üzenetek

pénteki képüzenetek Amint ebben a tartalomban megtalálod, értelmes, verses, írott, rövid üzeneteket is találhatsz. Ez a tartalom azért készült, mert a pénteki üzenetek tartalma túl sok oldalon található. új pénteki üzenetek Ha ezt keresi, az itt található tartalom nagyon hasznos lesz az Ön számára.

Péntek esti üzenetek

pénteki üzenetek képekkel
pénteki üzenetek képekkel

"Amit teszel, az vissza fog térni hozzád, úgyhogy csak tégy jót." #Ali

Imáinkat, amelyeket a tenyerünkbe rejtünk, nyissa ki kezünket és kívánja; Fogadják el az áldott péntek kedvéért...

#Érdekelheti: Mevlid Kandili Üzenetek; Illusztrált, kettős, tömör és tömör

Boldog péntek #Legyen szép pénteked

Mesterünk Rasulullah ﷺ azt mondta: Légy azokkal, akik Allahra emlékeztetnek, amikor látod őket, növeld tudásodat beszéddel, és segíts a tudásról és a túlvilágról gondolkodni! #Legyen szép pénteked

péntek esti üzenetek
péntek esti üzenetek

Azan, felüdülés…! A zászló Selamlik…! A péntek jósága és áldása legyen veletek. Legyen szép pénteked

"Istenem! Mosd le a bűneimet hóval és jégesővel. Tisztítsd meg szívemet a hibáktól, mint a fehér ruhát a kosztól." (Bukhari, muszlim)

Ó Uram! Tégy minket méltó szolgádmá, a Habibihoz méltó nemzetté. Erősítse meg lábunkat az utadon. Ne tartsa vissza tőlünk irgalmát, együttérzését, útmutatását és megbocsátását. Add meg nekünk azt a képességet, hogy őszintén és őszintén éljünk az iszlámmal összhangban. Legyen szép pénteked

Szerelem, ahol gyűlölet van, remény, ahol kétségbeesés van, öröm, ahol szomorúság
Remélem jóllaktál. Legyen szép pénteked.

"Istenem, te vagy a célom, és a te beleegyezésed a vágyam." -Muhyiddin-i Arabi

Allah békéje, irgalma és áldása legyen mindnyájunkon. Legyen szép pénteked!

jó pénteki üzenet
jó pénteki üzenet

Mondd: „Semmi nem üt meg minket, csak az, amit Allah írt nekünk. Ő a mi Mawlanánk. Ezért a hívőknek egyedül Allahban kell bízniuk.” Surah At-Tawba / 51. vers, Nagypéntek üdvözlettel és imákkal.

Allah nevében, a Legkegyelmesebb és Irgalmasabb… Bízz Allahban. Allah elegendő meghatalmazottként. [Ahzâb/3] Nagypéntek.

Mondd: „A halál, amely elől menekülsz, biztosan megtalál téged. Akkor visszakerülsz a láthatatlan és a látható tudójához. Ő tájékoztatni fogja Önt (minden), amit tett. (PN/8)

A legszebb pénteki üzenetek

legjobb pénteki üzenetek

Ha ennek a magasztos szerelemnek a Szeretete megérintette a lelkedet, az örömöd a gyógyulásod… Áldott pénteket.

"Istenem; Tedd jóvá, ami a szívemben van, és azzal kedveskedj a szívemnek, ami jó nekem..." Áldott pénteket.

Allah irgalma és áldása legyen rajtunk. Egységünk és erőnk legyen örökké. Legyen áldott péntek.

értelmes pénteki üzenetek
értelmes pénteki üzenetek

Allah Küldötte (ﷺ) azt mondta: "Aki pénteken elmondja a Szúrát Al-Kahfot, két péntek között fénnyel lesz megvilágítva." [Bíró, alperes 2/399]

Ahogy a bárány is megtalálja saját anyját több száz birka között, úgy a jó és a rossz tettek is egyszer biztosan gazdára találnak. Frissen tartod az elméd...' ~Hz. Omar (ra) Pénteki üzenetek

Allah, a Legkegyelmesebb és Legkönyörületesebb nevében: „Aki jót cselekszik, annak tízszerese lesz annak, amit érte tett; aki gonosz
Ha megteszi, csak annyival büntetik, mint amit tett. Nem fognak sérelmet szenvedni.” (En'am:160) Áldott pénteket.

Értelmes pénteki üzenetek

pénteki képüzenetek
pénteki képüzenetek

A jó embert nem a leborulásáról ismeri meg, hanem az őszinte szavairól, és arról, hogy nem árulja el a bizalmat. Hazrat Ali nagypéntek

Ó Uram! Védd meg hazánkat és minden elnyomottakat minden látható és láthatatlan bajtól! Tedd állandóvá és állandóvá egységünket, egységünket, testvériségünket! Adjunk szívet a szívünknek!

Mondd: „Imáim, imádatom, életem és halálom mind Allahért, a világok Uráért szól.
(Surat al-An'am, 162. vers) Allah adja meg mindannyiunknak azt a képességet, hogy az ő beleegyezése szerint tegyünk dolgokat. Szép napot, áldott pénteket.

pénteki üzenetek verssel
pénteki üzenetek verssel

„Akinek megnyílik az ima ajtaja, az azt jelenti, hogy az irgalom ajtaja megnyílt számára.” (Hadith-i Sharif) Nagypéntek.

Messengerem! Ha a szolgáim kérdeznek rólam, biztosan nagyon közel állok hozzájuk. Válaszolok annak imájára, aki imádkozik értem. Kövesse tehát a meghívásomat, és higgyen bennem. Ha így tesznek, megtalálják a helyes utat. Baccarat – 186

Istenem; Te vagy az ég és a föld, a tulajdon és mindenféle jóság Tulajdonosa.

síró pénteki üzenetek
síró pénteki üzenetek

Juszufot meg akarták ölni, nem halt meg. Eladták rabszolgának, úr lett belőle. Győződjön meg arról, hogy; Isten akarata mindenek felett áll. Legyen szép pénteked.

„Ó, Allah, menedéket keresünk Nálad azok elől, akiknek a szívük el van pecsételve, és azok elől, akiknek elpecsételődik.” Áldott pénteket!

„A legélesebb szem, aki a jót látja; az a fül, amely a legjobban hall, meghallgatja a tanácsokat, és hasznot húz belőle; és a legerősebb szív mentes a kétségektől.” Hz. Hassan (ra)

Pénteki rövid üzenetek

áldott pénteket
áldott pénteket

„Ő a két kelet és a két nyugat ura. Tehát Urad melyik kegyelmét tagadod meg? “ Surah Rahman / 17-18

Az én URam tegyen minket a szolgái közé, akik hisznek az ő lényegében, és nem esnek a szemébe. Allah irgalma és áldása legyen rajtunk...

„Ó ti, akik hisztek! Kérj segítséget türelemmel és imával. Bizony, Allah a türelmesekkel van." (Surat al-Baqara, 153. vers)

legjobb pénteki üzenetek 2022
A legszebb pénteki üzenetek

Ó szív, ne adj ki hangot! „Várj!” ó Allah, és hagyd Uradra. Legyen minden várakozásunk előnyös insha'Allah...

Ó Mohamed! Mondd: „Valóban, az imáim, a többi istentiszteleteim, az életem és a haldoklásom Allahért, a világok Uráért szól.” En'am 162

„A halál benne van a túlélésben, mint legyőzött; az élet az, amikor győztesen halsz meg…” -Hz. Ali

Minden történetben van részesedés, a terület. Ha az élet egy történet, a halál részesedés, annak, aki tudja

„Amíg elkerüljük a nagyobb bűnöket, napi öt ima, két péntek és két ramadán engesztelés lesz a közöttük elkövetett bűnökért.” … muszlim, Taharet-16…

Allah Küldötte ﷺ azt mondta: "Ha az emberek látják a rosszat, és nem próbálják megváltoztatni, Allah hamarosan általános csapást mér rájuk." (Ibn Majah, Fitan 20)

Pénteki üzenetek versekkel

különböző pénteki üzenetek
különböző pénteki üzenetek

Surah Shuara, 68. vers: Bizony, a te Urad mindenható, nagyon irgalmas.

A szív legjobb gyógyszere az imádság.

Talán a szíved fáj, talán a tested... Talán a lelked vonaglik Talán ezer és egy rejtély... Ez az ima megfelel a nyelvednek, bármilyen helyzetben is van...

pénteki üzenetek letöltése
pénteki üzenetek letöltése

Ne válassz el minket a szépségtől, Istenem. Add meg nekünk azt a képességet, hogy mindig nagyobb szeretettel boruljunk le.

Irgalmas legyen azokon, akik feláldozták magukat Allahért, és azokon, akik életüket adták...

Mondd: „Semmi nem üt meg minket, csak az, amit Allah írt nekünk. Ő a mi Mawlanánk. Ezért a hívőknek egyedül Allahban kell bízniuk.”

Nagypénteki üzenetek

jó pénteki üzeneteket
jó pénteki üzeneteket

„Mondd: Csak az fog megtörténni velünk, amit Allah elrendelt nekünk. Ő a mi Mevlánk. A hívők tehát egyedül Allahban bízzanak.” (Surat at-Tawba 51)

Hz. Umar (ra) megkérdezte Allah Küldöttét (sa): „Melyik tulajdonság jó? Még ha elmondod is, jó árut kapok. A tulajdon helyett Allah Küldötte (saas) azt tanácsolta neki, hogy legyen hálás szíve, emlékező nyelve és hűséges felesége, aki segít neki a túlvilágon. Tirmidhi

A hívők valóban elérték az üdvösséget. Azok, akik mély tisztelettel vannak imáikban. Akik elfordulnak a haszontalan tettektől és üres szavaktól. Akik zakatot fizetnek. Akik védik tisztaságukat (Mu'minun, 23/1-5)

nagyon különböző pénteki üzenetek
nagyon különböző pénteki üzenetek

Istenem! Segíts, hogy emlékezzünk rád, hálát adjunk neked, hogy jól szolgáljunk...

Az ember részesedik annak a személynek a sorsából, akit szeret. Ó Allah, biztosíts nekünk a jó erkölcsű emberek szeretetét..!!!

"Istenem! Segíts, hogy emlékezzek rád, hogy hálát adjak neked, hogy jól szolgáljalak.” (Abu Dawud, Salat 361)

Pénteki üzenetek megírva

nagyon különböző pénteki üzenetek
nagyon különböző pénteki üzenetek

„A te Urad tudja a legjobban, mi van benned. Ha jó emberek vagytok, tudjátok meg, hogy Allah nagyon megbocsátó a bűnbánókkal szemben." (Szúra Isra 25. verse)

A péntek Feyzi, áldása és irgalma legyen rajtunk, Insha'Allah.

A legjobb radír a bűnbánat, ha őszinte, nem hagy foltot...

Musa alai salam megkérdezte egy férfit, akivel az úton találkozott: – Mit csinálsz? - Mindig imádkozom. nincs más elfoglaltságom. - Hogy boldogulsz? - A bátyám figyel. Amikor a nagy próféta elment, elfordította a fejét, és így szólt: - A bátyád jobb, mint te.

„Aki őszintén kéri Allahot, hogy legyen mártír, azt Allah mártírok közé emeli, még akkor is, ha kényelmes ágyában hal meg.” (H.Sharif | Muszlim)

Mesterünk Rasulullah ﷺ azt mondta: Legyél olyan emberekkel, akik Allahra emlékeztetnek, amikor meglátod őket, növeld tudásodat beszéddel, és segíts a tudásról és a túlvilágról gondolkodni!

szép szó pénteki üzenetek
szép szó pénteki üzenetek

„Ó ti, akik hisztek! Kérj segítséget türelemmel és imával. Bizony, Allah a türelmesekkel van." (Surat al-Baqara, 153. vers)

Mindannyian halandók vagyunk, a bűn az embereké, de van bűnbánat.Allah sokszor mondja a Koránban, hogy nem lehet szerződést kötni.Az én Uram bocsássa meg bűneinket és adjon képességet, hogy megbánjuk a bűneinket .

"Amikor a bűnbánat magára veszi a bűn terhét, a szolga szárnyakat kap és repül." Legyünk hajlandóak elengedni terhünket, legyen nyelvünk a bűnbánat. A következő az, hogy repülj szárnyakkal, mint a madár.

Különböző pénteki üzenetek

különböző pénteki üzenetek
különböző pénteki üzenetek

Istenem, adj áldást szolgáidra, akik mindenből a legjobbat várják. Ha azt mondod, legyél te, minden megtörténik.

„Legyen jó nap, insa'Allah, amikor a föld, az ég, a tulajdon és mindenféle jóság tulajdonosa emlékeztetni fogja, hogy a sors, amelyet számodra írt, amikor elveszted a reményt, szebb, mint az álmaid. Legyen szép pénteked."

Ó Allah, töltsd meg szívünket szereteteddel, külsőnket együttérzeddel, táplálékunkat bőségtel, életedet irgalmaddal, világunkat irgalmaddal, és túlvilágunkat a te fényeddel...

Legyen ez egy olyan nap, amikor bővelkedik az egészség, a szeretet, a béke és a bőség, és minden imánkat elfogadják.

Tudjuk, hogy a mellkasa szűkül. Türelem Uradhoz. Bizonyára a te Urad áldását adja rád, és te elégedett leszel. Hijr/97'Mudessir/7'Duha/5 Verse

„Ez a világi élet valójában csak játék és szórakozás; Ha a túlvilág otthonáról van szó, az az igazi élet; Ha ezt tudták volna!” (Surah Ankabut – 64)

Nagypénteki üzenetek

különböző és tartalmas pénteki üzenetek
különböző és tartalmas pénteki üzenetek

Minden péntek béke, minden nap egy új remény. Békénket és reményünket mindig elfogadják, imáinkat fogadják el.

Allah óvja meg államunkat az árulóktól és óvja nemzetünket mindenféle katasztrófától. Allah békéje, irgalma és áldása legyen rajtunk. Egységünk és erőnk legyen örökké.

Uram mindig fogadja el egységünket, testvériségünket és imáinkat.

A pénteki ima jelentősége

A péntek a muszlimok heti ünnepe. Ebből a szempontból a muszlimok csütörtök estétől készülnek erre a napra. A péntekre való felkészüléshez tisztálkodnak, tiszta ruhát viselnek és parfümöt kennek be. Ezt Prófétánk ajánlásaként teszik. Mert a mi Prófétánk (BLV); „Aki pénteken akar jönni, mosakozzon meg.” (Muszlim, péntek, 2) „Minden serdülőnek pénteken ghuslt kell készítenie, meg kell tisztítania a száját és a fogait, és elegendő illatanyagot kell alkalmaznia.” (Muszlim, péntek, 7).

mecset kép péntek üzenet
mecset kép péntek üzenet

A muszlimok egy ilyen értékes és fontos nap lelki áldásaiból próbálnak hasznot húzni a Korán, a dhikr és a szemlélődés, a Prófétánk üdvözletének és üdvözletének, a bűnbánat és a megbocsátás, a mecsetbe menés, a prédikációk és prédikációk hallgatásával.

pénteki imádság; Ez egy olyan istentisztelet, amely elősegíti a társadalmi szolidaritást és kohéziót, az egységet és összetartozást, az iszlám tudást és tudatosságot.

Akik kötelesek elvégezni a pénteki imát

péntek üzenet fehér virág képpel és iszlám zöld háttérrel
péntek üzenet fehér virág képpel és iszlám zöld háttérrel

Ahhoz, hogy valaki a pénteki imát teljesítse, a következő feltételeknek kell teljesülnie:

a) Muszlim lévén, okos és eléri a pubertást.

b) Egészségesnek lenni: a nyomorékok, bénák, fogyatékkal élők, fogyatékosok és betegek, akik nem tudnak részt venni a pénteki imán, és akiknek gondoskodniuk kell rájuk, akik attól tartanak, hogy betegségük súlyosbodik vagy elhúzódik, ha részt vesznek a pénteki imán, és akik túl öregek a járáshoz, nem kötelesek elvégezni a pénteki imát. Ha a látássérültek be tudnak jönni a mecsetbe, vagy van kísérőjük, aki el tudja vinni őket a mecsetbe, köteles a pénteki imát elvégezni. (lásd: Muslim, Mesâcid, 255; Ebu Davud, Salat, 46)

c) Rezidensnek lenni: Ahhoz, hogy a pénteki ima egy személy számára fárasztó legyen, azon a helyen kell tartózkodnia, ahol a pénteki imát elvégzik. Ezért a pénteki ima nem kötelező azoknak, akik vallásilag utazónak számítanak. Hanafi tudósai szerint egy személynek egy 90 km-re lévő helyre kell mennie, hogy kevesebb mint 15 napot tölthessen, hogy vallási vendégként tekintsen rá. Shafiis szerint vendégnek számít az, aki 90 km-re lévő helyre megy három napra, a be- és kilépési napokat leszámítva.

sárga virág alakú pénteki üzenet
sárga virág alakú pénteki üzenet

d) Férfiként: „A pénteki ima elvégzése minden muszlim számára kötelező. Azonban négy embercsoport; Ez nem kötelező rabszolgának, nőnek, gyermeknek vagy betegnek.” A hadísz jelentése (Abu Dawud, Salat, 215) azt fejezi ki, hogy ki a felelős a pénteki ima elvégzéséért. Ez a gyakorlat azóta, hogy a pénteki imát kötelezővé tették. Minden muszlim, beleértve a mujtahid imámokat és a későbbi tudósokat is, egyetértett abban, hogy a pénteki ima kötelező a férfiak számára, de nem a nők számára.

"Ne akadályozd a nőidet, amikor a mecsetbe akarnak menni." (Muslim, Masâcid, 135-36)

A nők azonban eljöhetnek a mecsetbe és elmondhatják a pénteki imát. Az, hogy a pénteki imát nem teszik kötelezővé a nők számára, számukra felmentés, nem megfosztás. Ma azonban helyénvalóbb lenne, ha a nők pénteken elmennének a mecsetbe, meghallgatnák a prédikációt és a prédikációt, és elvégeznék a pénteki imát. Ami azt illeti, a mi Prófétánk (BLV);

"Ne akadályozd a nőidet, amikor a mecsetbe akarnak menni." (Muslim, Mesâcid, 135-36). A Próféta és a Társak idejében a nők részt vettek a pénteki imákon és a napi imákon.
A fogságban lévők, fogvatartottak és fogvatartottak sem kötelesek elvégezni a pénteki imát. Ha azonban van mecset, ahol vannak, a foglyok elvégzik a pénteki imát.

Ha a pénteki ima nem kötelező számukra, akkor az imáik érvényesek, és aznap már nem végzik el a déli imát.

Egyes kifogások megengedik azoknak az embereknek, akiknek a pénteki ima kötelező, hogy ne vegyenek részt a pénteki imán. A fő kifogások, amelyek megengedik, hogy ne vegyenek részt a pénteki imán, a következők:

a) Ha elég erős eső esik ahhoz, hogy súlyos károkat vagy szorongást okozzon a személynek, ha részt vesz a pénteki imán,

b) Túl hideg vagy túl meleg az idő,

c) Az út túl sáros,

d) nem tud szabadságot kivenni abból a munkából, amelyért dolgoznia kell,

e) Aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ha részt vesz a pénteki imán, vagyona, élete vagy becsülete veszélybe kerül.

A pénteki ima érvényességének feltételei

Annak érdekében, hogy az a személy, akinek a pénteki imája kötelező, elvégezhesse a pénteki imát, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) Időpont: A pénteki imát a péntek déli ima idején végzik. (lásd: Muslim, Friday, 28-29) Ha a déli ima előtt vagy után történik, a pénteki ima nem érvényes.

b) Gyülekezet: A pénteki imát a gyülekezetben végezzük, nem egyedül. Abu Juszuf dzsiztihádja szerint három gyülekezetnek kell lennie, köztük az imámnak, Abu Hanifa és Mohamed dzsighádja szerint pedig az imám kivételével három gyülekezetnek kell jelen lennie a pénteki ima elvégzéséhez. Még akkor is, ha utasok vagy betegek, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

Shafii imám szerint ahhoz, hogy a pénteki imát egy helyen lehessen elvégezni, legalább negyven olyan kötelezett gyülekezetre van szükség, amelyek intelligensek, érettek, szabadok, férfiak és ott telepedtek le. Shafi'i imám negyven ember jelenléte alapján a pénteki imán, amelyet itt tartottak, mielőtt a próféta Medinába érkezett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a negyvennél fiatalabb gyülekezetek számára ne lenne kötelező a pénteki ima. Ami azt illeti, Hz. Mus'ab próféta parancsára b. A pletykák szerint Umayr vezette a pénteki imát 12 emberért Medinában. (lásd Beyhakî, III, 179, No: 5407)

Mik a pénteki ima érvényességi feltételei?

Emellett az autentikus hadíszforrások között szerepel az az elbeszélés is, amely szerint a gyülekezetből tizenkettő kivételével mindenki hallotta, hogy a kereskedelmi karaván megérkezett, miközben Allah Küldötte vezette a pénteki imát. (lásd Bukhari, Friday, 38) Másrészt a Hz. A Próféta kijelentette, hogy a pénteki ima akkor is kötelező, ha csak négyen élnek egy településen. (lásd Beyhakî, III, 179, No: 5406, 5407; Dârekutnî, II, 8-9, No: 1-3) Ebből a szempontból, ha egy településen legalább négyen tartózkodnak az imámmal, a pénteki imát meg kell tartani. teljesített.

c) Mecset: A pénteket mecsetekben vagy imahelyeken végzik. Annak ellenére, hogy prófétánk idején egynél több mecset volt Medinában, a pénteki imákat csak a Masjid an-Nabawiban végezték el. Mivel korunkban a városban élő muszlimok nem férnek el egy mecsetben, a pénteki imákat több mecsetben és imahelyen is el lehet végezni.

d) Engedély: Hanafi azzal érvelt, hogy a pénteki imát az államfő vagy képviselője, vagy az általuk felhatalmazott személy vezesse. A hanafikon kívüli madhhabok nem követik ezt a feltételt a pénteki imák érvényességéhez. Az a személy, aki jogosult arra, hogy a pénteki imát levezesse egy mecsetben, maga vezetheti a pénteki imát, vagy megkérheti valaki másra.

Hanafisz szerint ahhoz, hogy a pénteki imákat egy helyen lehessen elvégezni, engedélyt kell adni arra, hogy a pénteki imát ezen a helyen, mindenki számára nyíltan, az arra jogosult személy végezze.

e) A prédikáció olvasása: Ahhoz, hogy a pénteki ima érvényes legyen, el kell olvasni a prédikációt az ima előtt.

forrás

INTERNATIONAL

Választ írni