જીવન તાન્રીકુલુ
તમારી જીવનશૈલી પર એક નવેસરથી નજર નાખો.
સ્કેન લેબલ

આંચકો કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ

તક: દરેક માટે મફત Bzet સિક્કો! આ લિંક પર ક્લિક કરીને Bzetmex એક્સચેન્જના સભ્ય બનેલા દરેકને ભેટ તરીકે 30 Bzet સિક્કા! 30 Bzet સિક્કાની કિંમત આશરે 50 TL છે. ઓળખ ચકાસણી જરૂરી છે.

ŞOK કામ કરવાની શરતો ŞOK બજાર કર્મચારીની ટિપ્પણીઓ

તમે આ સામગ્રીમાં ŞOK કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ વિશે A થી Z સુધીની તમામ વિગતોને ઍક્સેસ કરી શકશો. BİM અને 101 પછી સૌથી મોટી માર્કેટ ચેઇન તરીકે ગણવામાં આવે છે, ŞOK માર્કેટ તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ તેના ગ્રાહકોને પોસાય તેવા ભાવે ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદનો ઓફર કરે છે....