જીવન તાન્રીકુલુ
તમારી જીવનશૈલી પર એક નવેસરથી નજર નાખો.
સ્કેન લેબલ

કલર બોલ ગેમ કેવી રીતે રમવી

તક: દરેક માટે મફત Bzet સિક્કો! આ લિંક પર ક્લિક કરીને Bzetmex એક્સચેન્જના સભ્ય બનેલા દરેકને ભેટ તરીકે 30 Bzet સિક્કા! 30 Bzet સિક્કાની કિંમત આશરે 50 TL છે. ઓળખ ચકાસણી જરૂરી છે.

કલર બોલ ગેમ રમો

કલર બોલ ગેમ, એટલે કે બબલ શૂટર, એક કમ્પ્યુટર ગેમ છે જે ઘણા લોકો દ્વારા જાણીતી અને લોકપ્રિય છે. રમતમાં, તમે સ્ક્રીન પર તરતા રંગીન દડાને વિસ્ફોટ કરવાનો પ્રયાસ કરો છો. બોલને ફૂટવા માટે, એક જ રંગના બોલને એકસાથે મૂકો....