જીવન તાન્રીકુલુ
તમારી જીવનશૈલી પર એક નવેસરથી નજર નાખો.
સ્કેન લેબલ

ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ કાઢી નાખો

તક: દરેક માટે મફત Bzet સિક્કો! આ લિંક પર ક્લિક કરીને Bzetmex એક્સચેન્જના સભ્ય બનેલા દરેકને ભેટ તરીકે 30 Bzet સિક્કા! 30 Bzet સિક્કાની કિંમત આશરે 50 TL છે. ઓળખ ચકાસણી જરૂરી છે.

Instagram એકાઉન્ટ કાઢી નાખવાની લિંક

તમે Instagram એકાઉન્ટ કાઢી નાખવાની લિંક વડે તમારું એકાઉન્ટ કાયમી ધોરણે કાઢી શકો છો. જેઓ તેમના ફોનમાંથી તેમના Instagram એકાઉન્ટને કાઢી નાખવા માંગે છે, મેં ચિત્રો સાથે તે કેવી રીતે કરવું તે સમજાવ્યું. તમે તમારા કમ્પ્યુટરથી આ કામગીરી કરી શકો છો....