જીવન તાન્રીકુલુ
તમારી જીવનશૈલી પર એક નવેસરથી નજર નાખો.
સ્કેન લેબલ

એડસેન્સની મંજૂરી મેળવો

તક: દરેક માટે મફત Bzet સિક્કો! આ લિંક પર ક્લિક કરીને Bzetmex એક્સચેન્જના સભ્ય બનેલા દરેકને ભેટ તરીકે 30 Bzet સિક્કા! 30 Bzet સિક્કાની કિંમત આશરે 50 TL છે. ઓળખ ચકાસણી જરૂરી છે.

એડસેન્સની મંજૂરી કેવી રીતે મેળવવી? (100% પરિણામ)

મેં Adsense મંજૂરી પ્રક્રિયા સંબંધિત એક ઉત્તમ માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરી છે. અત્યાર સુધી, મારી Google Adsense એપ્લિકેશન મંજૂર કરવામાં આવી નથી, જે લોકો ફરિયાદ કરે છે કે Adsense મારી સાઇટ સ્વીકારતું નથી તેમની સમસ્યાઓનો હું ઉકેલ છું. Google Adsense મંજૂરી મેળવો...